Khánh Ly - Tôi đưa em sang sông

David

Founder
Staff member
Joined
Oct 26, 2014
Country


Hôm nao em sang ngang, bằng xe hoa thay con thuyền ?
Giờ phút cuối đến tiễn đưa, nhìn xác pháo vướng gót chân
Gót chân ngày xa xưa sợ lấm trong bùn khi mưa
Nàng đã thay một lối về, quên cả người trong gió mưa...

Listen and download: https://app.box.com/s/j5cgyqi87kpqxqe8gvieqd4ktsxw0irg
 
Tags
free lossless khánh ly lossless music track